Hagyományőrzés és a kastély népszerűsítése — megalakult a Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület


(papa-ma.hu) Csütörtökön este tartotta egyesületi alakuló ülését az a civil csoport, mely az Esterházy-kastélyhoz kapcsolódó hagyományőrzést és a kulturális értékek közvetítését tűzte zászlajára. A Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület huszonkilenc taggal alakult meg, köztük olyanokkal, akiknek munkája is kapcsolódik az Esterházy-kastély népszerűsítéséhez, de többen vannak, akiknek semmilyen munkaköri kapcsolatuk nincs a barokk világ felelevenítésével. Az alapító tagság az alapszabály elfogadása után megválasztotta a civil csoport elnökét, elnökségét és ellenőrző bizottsági tagjait. Az egyesület elnöke Mészáros Szabolcs lett, akinek munkáját négy elnökségi tag segíti.
-Egyesületünk elsődleges célja a pápai Esterházy-kastély népszerűsítése, ehhez kapcsolódva a barokk kulturális értékek közvetítése és a város turisztikai attrakcióinak megismertetése mind szélesebb körben - mondta el az elnök. Az egyesület tevékenységei között jelölte meg, hogy a pápai Esterházy-kastélyt helyi, országos és nemzetközi rendezvényeken is népszerűsíti, részt vesz a kastély programjain, barokkhoz kötődő rendezvényeket szervez, emellett pedig célul tűzte ki a barokk viselet, gasztronómia, kulturális értékek megismerését és megismertetését.
-A tagság javaslatára tevékenységi körünkbe soroltuk az ifjúságnevelést, a múzeumpedagógiai foglalkozások szervezését és - nyomtatott és digitális - ismeretterjesztő kiadványok készítését is, amennyiben anyagi lehetőségünk nyílik rá - sorolta Mészáros Szabolcs, hozzátéve - modern szóval élve a kastély és a hozzá kapcsolódó barokk értékek marketing tevékenységét vállaltuk.
A tagság jelenleg huszonkilenc tagú, de várják mindazokat soraikba, akik szívesen részt vállalnának a kitűzött célok megvalósításában és részt vesznek egy Pápához is kötődő, letűnt kor értékeinek bemutatásában, a barokk kor illúziójának megteremtésében és minél szélesebb körben való megismertetésében.
-Ez az egyesület annyiban újszerű, hogy a sok - magyar hagyományok ápolásán alapuló - egyesület sorában viszonylag kevés az, amelyik a barokk értékek megismertetésével foglalkozik. Szeretnénk, ha a barokkhoz kapcsolódó hagyományőrző tevékenységünk külsőségei miatt nem visszatetszést, hanem tetszést váltana ki az emberekből, hiszen ezt a kort a díszítettség, harsányság jellemezte, emellett azonban olyan maradandó értékeket teremtett, melyeket meg kell becsülni - fogalmazott a csütörtökön megalakult egyesület elnöke.


HuHa

Galéria:

nincsenek képek